Khamis, 27 November 2008

MASlympic Football Team

Malaysia Squad - 1972 Olympic Games
M. Chandran,Bahwandi Hiralal,Osman Abdullah,Salleh Ibrahim,Mohd. Bakar,Zawawi Yusoff,Harun Jusoh,Shaharuddin Abdullah,V. Krishnasamy,Ali Bakar,Rahim Abdullah,Wong Kam Fook,Looi Loon Teik,Khoo Luan Khen,Lim Fung Kee,Soh Chin Aun,Wong Choom Wah,Namat Abdullah,Hamzah HusseinMalaysia Squad - 2001 Deaflympics Games
Lo Fook Fah,Zainal Fitri Idris,Tan Kok Eng,Rosly Hussein,Saifullizan Muhammad,Su Fook Chuan, Noor Aizad Noor Azmi,Palani Kumar,Rickman Mijeh,Md Azri Jaafar,Md Harrison Sunyan,Md Ridzuan Idris,Esmadi Hussain,Md Adam Lee,Md Arihan Yusof,Abd Rahman A. Arbi,Abdul Talib Md Noor,Bonnie Karun

Selasa, 25 November 2008

Legend Atlet Elite Pekak Malaysia

Wira-Wira MASlympian

Zana Azizul Ujang - 2 GOLD & Bronze Deaflympics - Athletics: Men’s 110m Hurdles
Thomas Teh Cheang Hock - 5 SILVER Deaflympics - Badminton: Men's Single, Men's Doubles, Mixed Doubles,Team Event

Jimmy Wong Tee Ming - 1 BRONZE Deaflympics - Swimming: Men’s 400m Individual Medley

Datuk Lee Chong Wei - 1 SILVER Olympic - Badminton: Men's Single
Cheah Soon Kit & Yap Kim Hock
- 1 SILVER Olympic - Badminton: Men's Doubles
Rashid Sidek - 1 BRONZE Olympic - Badminton: Men's Single
Razif Sidek & Jalani Sidek - 1 BRONZE Olympic - Badminton: Men's Doubles

Cheok Kon Fatt - 1 SILVER Paralympic - Powerlifting: Men’s 52 kg
Mariappan Perumal - 2 BRONZE Paralympic - Powerlifting: Men’s 60 & 57 kg
Mohamad Khasseri Othman - 1 BRONZE Paralympic - Athletics: Men’s High Jump B2
Siow Lee Chan - 1 BRONZE Paralympic - Powerlifting: Women’s 56 kg

Pingat MASlympicIsnin, 24 November 2008

Khamis, 20 November 2008

Rabu, 19 November 2008

Selasa, 18 November 2008

YB Senator Prof. Datuk Dr. Ismail Soalan Dewan Negara

From: Komuniti Oku
Date: 2008/11/18
Subject: [komuniti_oku: 24263] SOALAN DEWAN NEGARA
To: komuniti_oku@googlegroups.com

Dear Ladies and Gentlemen,

In addition to my previous posting last week, I am glad to share more information with all of you on the list.

Regards
Senator Ismail

SOALAN DEWAN NEGARA

Soalan Lisan:

1. Baru-baru ini, Kerajaan telah melaksanakan pengambilan lebih kurang 10,000 bakal calon bagi pekerjaan sama ada untuk memenuhi kuota 1 peratus. Apakah tindakan yang sama telah juga dibuat oleh sektor swata?

2. Pada 24 Disember 2007, Parlimen telah meluluskan Akta OKU . Saya ingin tahu bilakah Akta ini akan diwartakan? Mengapa perlunya kita menunggu supaya standard operating procedure bagi Akta tersebut selesai disediakan, baru ianya diwartakan?

3. Kini terdapat persaingan yang tidak sihat dari pendatang asing dalam perkhidmatan mengurut (massage). Mereka ini mengenakan bayaran yang lebih rendah dan tidak mempunyai kelayakan yang sesuai. Apakah tindakan yang boleh diambil oleh Kementerian Dalam Negeri, terutamanya Jabatan Imigresen untuk membendung kegiatan yang tidak sihat ini?

4. Apakah langkah-langkah yang harus diambil oleh Kementerian Pelajaran untuk memastikan semua kanak-kanak OKU yang layak diberikan pendidikan bermula dari pendidikan awal? Satu pelan tindakan bagi memastikan Pendididkan Untuk Semua (Education For All) bagi kanak-kanak OKU dapat dilaksanakan? Apakah tindkan telah dibuat untuk mencapai matlamat ini?

5. Kini masih terdapat satu Klaus dalam Akta Pelajaran yang tidak selari dengan matlamat EFA. Klaus tersebut ialah berkaitan dengan "only educable can enter into education system" . Klaus ini merupakan satu diskriminasi terhadap kanak-kanak OKU yang mempunyai kecacatan berganda (multiple disabled). Adakah Kementerian bercadang untuk menggugurkan Klaus tersebut dari Akta Pelajaran?

6. Apakah kemudahan-kemudahan yang disediakan kepada pelajar OKU yang terdapat di IPT? Sejauhmanakah Kementerian Pengajian Tinggi merasakan keperluan ini adalah tanggungjawab sosial Kementerian terhadap pelajar OKU?

7. Kementerian Pengajian Tinggi pernah bercadang ubtuk menubuhkan satu Unit Pembangunan IPTS Bumiputera di bawah Jabatan Pendidikan Swasta. Sejauh manakah ianya telah dilaksanakan?

8. Kementerian Pengajian Tinggi bercadang untuk melaksanakan sistem ranking di kalangan IPT tempatan. Apakah langkah-langkah persediaan yang telah dibuat ke arah pelaksanaan tersebut dan bilakah ianya akan dilaksanakan?

9. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Pembangunan Sosial menyediakan Geran Pelancaran bagi membantu usahawan OKU memulakan perniagaan mereka. Jumlah geran tersebut adalah terlalu kecil iaitu RM 2,750 bagi satu permohonan. Saya mencadangkan supaya kuantum geran ini dinaikkan kepada sekurang-kurangnya RM 10,000 supaya perniagaan yang hendak dijalankan mendapat pembiayaan yang viabel.

10. Apakah Kerajaan mempunyai perancangan untuk melaksanakan Kadar Upah Minimum? Apakah faktor-faktor yang boleh menghalang perlaksanaan sekim tersebut?

11. Bilakah Perjanjian Perdagangan Bebas antara Malaysia dan US dijangka dilaksanakan? Apakah faktor-faktor yang melambatkan pelaksanaan perjanjian tersebut?

12. Mengikut perangkaan Bank Negara, rezab luar negara Malaysia kini mampu membiayai lebih 9 bulan import. Lazimnya, negara tidak perlu menyimpan rezab yang begitu tinggi. Ini bererti negara mempunyai lebihan rezab bagi kegunaan pelaburan alternatif seperti yang dilakukan oleh negara Singapura dan China. Apakah tindakan Kerajaan untuk tujuan ini?

13. Apakah Kerajaan mempunyai dasar yang komprehensif bagi membangun industri perikanan laut dalam?

14. Apakah Dasar Ekonomi Baru masih relevan? Adakah Kerajaan bercadang untuk meminda atau membuat pengubahsuaian terhadap dasar tersebut?

15. Sektor swasta merupakan 90 peratus pembekal pekerjaan dalam ekonomi kita. Apakah langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh sektor swasta bagi menjamin penyertaan Bumiputera secara lebih bermakna?

16. Projek agropolitan ala Pulau Banggi, Sabah telah menunjukkan impak yang positif. Adakah Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah bercadang untuk memperluaskan lagi projek seumpama ini?

17. Perancangan Koridor akan memerlukan pelaburan besar mungkin melebihi dari apa yang diperuntukkan dalam Rancangan Malaysia ke Sembilan. Jika Kerajaan melaksanakan pelaburan ini, ianya akan meningkatkan kadar defisit negara melebihi 4% dari KDNK. Dari pandangan Kerajaan, adakah langkah ini menggambarkan belanjawan tidak berhemah?

18. Kenaikan harga barang baru-baru ini telah menjejas kebajikan rakyat Malaysia. Apakah langkah yang diambil bagi menangani masaalah ini?

19. Di bawah pengurusan MARA terdapat beberapa IPTS yang bersaing secara langsung dengan IPTS Bumiputera. Apakah langkah rasionalisasi boleh dilaksanakan bagi mengurangkan persaingan yang kurang sihat ini? Adakah pihak MARA bercadang untuk menswastakan beberapa kolej tersebut?

20. Apakah langkah-langkah baru yang akan diambil oleh pihak MARA bagi memperluaskan lagi pembangunan keusahawanan di kalangan usahawan Bumiputera? Apakah ciri-ciri utama langkah tersebut?

Soalan Bertulis:

1. Kontrak Sosial merupakan asas utama dalam mengwujudkan masyarakat yang bersatu-padu. Baru-baru ini, terdapat suara-suara lantang yang mengkritik Kontrak Sosial tersebut. Apakah langkah-langkah pencegahan yang akan diambil oleh Kerajaan unutk membendung daripada berlakunya perpecahan perpaduan disebabkan tindakan yang tidak bertanggungjawab ini?

2. Industri kraf akan memaninkan peranan penting dalam pembangunan Koridor Wilayah Timur. Apakah satu skim insentif yang komprehensif telah dibentuk bagi menggalakkan industri tersebut?

3. Berapa banyakkah keluasan tanah terbiar di negara kita? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya fenomena tanah terbiar ini? Apakah pula langkah-langkah yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dan Asas Tani bagi menangani masaalah ini?

4. Sistem kewangan Islam telah berkembang dengan pesatnya di negara kita. Walau bagaimanapun, kini terdapat ramai ahli professional dalam bidang kewangan Islam yang berhijrah ke negara asing. Apakah langkah yang boleh dan sedang diambil oleh Kerajaan untuk membendung fenomena ini dari berlaku?

5. Kini ramai ahli professional dalam bidang perkhidmatan yang berhijrah ke luar negara bagi mencari pendapatan yang lebih lumayan. Sekiranya ini terus berlaku, ianya akan menjejas daya saingan negara kita. Apakah satu kajian yang terperinci telah dilakukan oleh Unit Perancangan Ekonomi bagi benar-benar memahami fenomena ini dan melaksanakan langkah-langkah pencegahan?

YB Senator Prof. Datuk Dr. Ismail Soalan Parlimen

From: Komuniti Oku
Date: 2008/11/14
Subject: [komuniti_oku: 24204] Soalan parlimen, sesi Disember 2008.
To: komuniti_oku@googlegroups.com

Dear ladies and gentlemen,

With great pleasure, I would like to share with you the issues which will be brought up at the parliment in the December Session.

Soalan parlimen, sesi Disember 2008.

Oleh YB Senator Prof. Datuk Dr Ismail Md Salleh.

Soalan Lisan.

1.. Soalan ditujukan kepada Menteri di Kementerian Wanita, Keluarga dan Pembangunan Masyarakat.

1. Beberapa NGO telah melaksanakan program latihan dibawah Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan dengan mendapat akreditasi dari Majlis tersebut. Saya ingin tahu sama ada Kementerian Wanita, Keluarga dan Pembangunan Masyarakat dapat menyediakan elaun sebanyak RM6,000 bagi seorang pelatih bagi tempoh 6 bulan kepada pelatih OKU sepertimana yang dibajetkan oleh kementerian-kementerian lain seperti Kementerian Luar Bandar dan Wilayah, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pelancongan dan Kementerian Sumber Manusia. Saya mencadangkan supaya satu peruntukan dipohon dari Perbendaharaan untuk
tujuan ini.

2. Soalan ditujukan kepada Menteri di Kementerian Wanita, Keluarga dan Pembangunan Masyarakat dan Jabatan Perkhidmatan Awam.

1. Kini seramai 88 calon sedang menamatkan kursus bahasa isyarat mereka dengan memperolehi diploma bahasa isyarat. Negara kita amat memerlukan kepakaran dalam penterjemahan bahasa isyarat. Malangnya kini tidak terdapat satu skim pekerjaan bagi penterjemah bahasa isyarat. Saya mencadangkan diwujudkan satu skim khas bagi bakal-bakal juru penterjemah bahasa isyarat ini.

3.. Soalan ditujukan kepada Menteri di Kementerian Wanita, Keluarga dan Pembangunan Masyarakat.

1. Akta OKU kini sudah hampir setahun usianya. Apakah tindakan YB Menteri untuk mempastikan pelaksanaan Akta tersebut. Warga OKU telah lama menunggu untuk melihat Majlis bagi OKU bersidang.

4.. Soalan ditujukan kepada Menteri di Kementerian Wanita, Keluarga dan Pembangunan Masyarakat.

1. Bilakah sistem pendaftaran OKU akan dilaksanakan? Apakah pihak Kementerian telah menyediakan satu modus opererandi bagi melaksanakan pendaftaran tersebut?.

5.. Soalan ditujukan kepada Menteri di Kementerian Wanita, Keluarga dan Pembangunan Masyarakat.

1. Sehingga kini berapa banyak pekerjaan yang telah diwujudkan untuk OKU di sektor awam dibawah sistem kuota 1 peratus?. Saya pohon diberi perincian tentang maklumat pekerjaan ini mengikut Kementerian dan agensi.

6.. Soalan ditujukan kepada Menteri di Kemeterian Wanita, Keluarga dan Pembangunan Masyarakat.

1. Dalam bajet 2009 yang dibentangkan YAB Perdana Menteri beberapa bulan yang lalu, peruntukan elaun sebanyak RM 150.00 sebulan diberikan kepada OKU yang menganggur. RM 150.00 ini, tidak mencukupi bagi menyara kehidupan mereka. Saya mencadangkan bahawa elaun tersebut dinaikkan sekurang-kurangnya RM 300.00 sebulan.

7.. Soalan ditujukan kepada Menteri Pelajaran Malaysia.

1. Bilakah Kementerian Pelajaran Malaysia akan menggubal pelan strategik bagi, Education for All. Kita harap bila pelan ini digubal nanti akan memberi fokus kepada pelajar-pelajar OKU.

8.. Soalan ditujukan kepada Menteri Pelajaran Malaysia.

1. Berapa ramai pelajar OKU yang kini berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia dan apakah pecahan mereka mengikut kategori OKU?. Apakah sasaran pendaftaran tersebut dalam 2010 dan 2015.

9.. Soalan ditujukan kepada Menteri Pelajaran Malaysia.

1. Sehingga tahun lalu, Majlis Peperiksaan Malaysia telah membuat intepretasi semula terhadap beberapa jenis soalan seperti soalan Matematik dan Sains kepada pelajar OKU khususnya kepada pelajar OKU cacat penglihatan. Mengapakah keadaan ini tidak lagi dilakukan bagi peperiksaan PMR, SPM dan STPM mulai tahun ini?.

10.. Soalan ditujukan kepada Menteri Pelajaran Malaysia.

1. Dalam peperiksaan STPM tahun lepas, seorang calon cacat penglihatan hampir mencapai kedudukan pelajar terbaik dalam peperiksaan tersebut di Malaysia. Malangnya beliau mendapat keputusan yang kurang daripada C bagi mata pelajaran Kertas Pengajian Am. Oleh yang demikian, beliaun telah dinafikan tempat di universiti tempatan. Saya rasa ini adalah satu perkara yang tidak adil. Apakah Kementerian boleh lakukan untuk memperbetulkan keadaan ini?.

11.. Soalan ditujukan kepada Jabatan Pekhidmatan Awam dan Jabatan Perdana Menteri.

1.. Tiap-tiap tahun, terdapat calon OKU yang mengambil peperiksaan SPM dan STPM yang mendapat keputusan yang cemerlang. Saya ingin mencadangkan, sebagai insentif kepada pelajar-pelajar ini, mereka diberikan biasiswa untuk meneruskan pelajaran mereka di universiti sama ada di luar atau dalam negeri. Langkah ini akan memberi galakan kepada calon-calon tersebut.

12.. Soalan ditujukan kepada YAB Perdana Menteri.

1. Ekonomi kita dijangka akan mengalami recession yang serius pada awal tahun hadapan. Saya berpendapat bahawa pakej stimulus sebanyak RM7 billion yang dibuat baru-baru ini tidak mencukupi. Apakah langkah-langkah tambahan yang akan dilakukan Kerajaan untuk menangani kemungkinan berlakunya kelembapan tersebut?.

13.. Soalan ditujukan kepada YAB Perdana Menteri.

1. Pelaburan Langsung Asing dijangka akan menurun dan berkurangan pada tahun hadapan. Apakah langkah-langkah alternatif untuk kita menggalakkan pelaburan alternatif dari dalam negeri atau dari sektor swasta?. Tidakkah Kerajaan akan terus menggalakkan Private Finance Initiative (PFI) bagi membiayai projek-projek awam yang besar sebagai alternative?.

14.. Soalan ditujukan kepada YAB Perdana Menteri.

1. Bilakah Unit Perancang Ekonomi dan pihak Kabinet akan mengeluarkan garis panduan bagi PFI yang setahu saya telah pun siap?. Masyarakat pelabur dan sektor swasta sedang menunggu pelancaran garis panduan tersebut.

15.. Soalan ditujukan kepada Menteri Kewangan Kedua, Kementerian Kewangan Malaysia.

1. Berapa banyakkah kerugian dalam hasil Kerajaan disebabkan penurunan harga minyak, minyak sawit dan getah?, Apakah langkah Kerajaan unutk menampung kejatuhan hasil yang mendadak ini?.

16.. Soalan ditujukan kepada Menteri Kewangan Kedua, Kementerian Kewangan Malaysia.

1. Fiscal Deficits bagi tahun ini dan tahun hadapan dijangka meningkat kepada sekurang-kurangnya 4.8 peratus. Apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh Kerajaan untuk membiayai deficits tersebut?.

17.. Soalan ditujukan kepada YB Menteri di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Antarabangsa.

1. Sektor elektrik dan elektronik dijangka mengalami satu tempoh kelembapan yang serius dan ini akan menjejaskan pendapatan eksport negara. Sebanyak manakah anggaran Kementerian tentang kadar pengangguran yang mungkin berlaku bagi sektor ini?. Apakah mungkin berlaku perpindahan syarikat-syarikat pengilang elektrik dan elektronik berhijrah ke negara lain disebabkan kelembapan in?i.

18.. Soalan ditujukan kepada Menteri Kewangan Kedua, Kementerian Kewangan Malaysia.

1. Salah satu lagi sektor yang dijangka menerima kesan kelembapan ekonomi ialah sektor automotif. Apakah langkah yang boleh diambil oleh Kerajaan dan juga industri automotif sendiri bagi menangani masalah tersebut?.

19.. Soalan ditujukan kepada Menteri di Kementerian Usahawan dan Pembangunan Koperasi.

1. Institusi pendidikan swasta, terutamanya institusi milik Bumiputera amat memerlukan modal pembangunan dan modal pusingan untuk mengembangkan operasi dan memantapkan institusi mereka. Setakat ini, tidak terdapat satu dana ataupun tabung kewangan bagi membantu institusi-institusi ini. Saya ingin mencadangkan diperuntukkan dana sebanyak sekurang-kurangnya RM 100 juta dibawah Kementerian Usahawan dan Pembangunan Koperasi bagi tujuan ini.

20.. Soalan ditujukan kepada Menteri di Kementerian Pengajian Tinggi.

1. Apakah langkah Kementerian untuk memantap dan mempertingkatkan institusi pendidikan tinggi swasta Bumiputera. Apakah saiz bilangan IPTS yang diperlukan dalam negara kita memandangkan penduduk negara kita hanya mempunyai 27 juta orang. Apakah insentif yang boleh disediakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi bagi mrnggalakkan penggabungan antara institusi-institusi keci?l.

Soalan Bertulis.

1.. Soalan ini ditujukan kepada YAB Perdana Menteri.

1. Apakah fungsi, tanggungjawab dan objektif penubuhan Majlis Ekonomi Negara?. Berapa kerapkah mesyuarat Majlis diadakan?. Setakat ini apakah hasil yang diperolehi dari Majlis tersebut?.

2.. Soalan ini ditujukan kepada YAB Timbalan Perdana Menteri.

1.Berapa banyakkah kerugian hasil dan pendapatan yang dialami oleh FELDA dan FELCRA disebabkan oleh kejatuhan harga kelapa sawit dan getah yang mendadak baru-baru ini?. Apakah langkah untuk membantu pekebun-pekebun kecil untuk mengatasi kenaikan kos input bagi kebun mereka?.

3.. Soalan ini ditujukan kepada Menteri di Kemeterian Belia dan Sukan.

1.Apakah rancangan Kementerian untuk menyusun semula Majlis Paralimpik bagi menambah penyertaan OKU dalam Majlis tersebut?. Bilakah reformasi ini akan dapat dilaksanakan?.

4.. Soalan ini ditujukan kepada Menteri di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.

1. Peningkatan kos input telah memberi kesan negatif terhadap pendapatan petani. Jumlah subsidi yang diberikan bagi menampung
peningkatan kos ini adalah tidak mencukupi. Apakah insentif yang boleh diberikan oleh kementerian kepada petani-petani ini bagi meringankan beban mereka?.

5.. Soalan ini ditujukan kepada Menteri di Kementerian Tenaga Rakyat dan Sumber Manusia.

1. Banyak industri mempunyai sumbangan yang banyak di dalam tabung Pembangunan Sumber Manusia (HRDF) yang belum dapat digunakan. Apakah langkah-langkah kementerian bagi memperluaskan penggunaan tabung tersebut untuk melatih pekerja industri-industri yang membuat sumbangan tersebut?.

6.. Soalan ini ditujukan kepada Menteri di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

1. Aksesbiliti kepada infrastruktur fizikal dan pensekitaran merupakan halangan utama terhadap OKU cacat anggota. Apakah langkah-langkah positif yang telah dan akan diambil oleh Kerajaan Tempatan bagi memastikan bangunan-bangunan awam termasuk pengangkutan awam di ubah suai bagi keperluan OKU ini?. Minta berikan penjelasan tentang perancangan dan sasaran bagi Kerajaan Tempatan untuk menangani masalah ini.

Rajeev Bagga berjaya mengutip 2 pingat EMAS di Sepanyol

Rajeev Bagga berjaya mengutip 2 pingat EMAS acara perseorangan dan beregu lelaki kategori 40 tahun ke atas (40+) di kejohanan Badminton Senior Eropah Sepanyol pada 29 Sept ~ 4 Okt 2008.

Sumber: Laman Badminton Eropah, Prestasi Bagga di Kategori Badminton 40+

Rajeev Bagga (tarikh lahir 1967) seorang pemain badminton India berjaya menjuarai acara Peseorangan (1992 & 1993) dan beregu Lelaki (1998) Kejohanan Badminton Kebangsaan India. Kerajaan India menganugerahkan Hadiah Arjuna Badminton 1993 kepada Rajeev Bagga yang pernah mewakili India ke Thomas Cup, Commonwealth Games, Malaysia Open, Yonex All England. Beliau sedang dikenali sebagai Raja Peseorangan Lelaki Deaflympic setelah mewakili India mengumpul 5 pingat EMAS di NZL 1989, Sofia 1993, Copenghan 1997, Rome 2001 dan Melbourne 2005. Beliau bermastautin di Great Britian. Beliau akan mewakili Great Britian untuk memastikan EMAS peseorangan Lelaki Deaflympic Taipei 2009 menjadi miliknya.

Rajeev Bagga pernah mengalahkan Thomas Teh (Malaysia) 2 kali dalam perlawanan akhir acara peseorangan lelaki Badminton di Sofia 1993 dan Rome 2001.

@@@Penulis HWPM@@@

Tiada Pengganti Thomas Teh 'mengajar' Rakyat Pekak Malaysia bersatupadu mencungkil bakat kanak-kanak Pekak bermain badminton di seluruh Malaysia JIKA Thomas Teh hendak bersara dari bermain badminton bila-bila masa.

Rakyat Pekak Malaysia sentiasa membantu menyokong Matlamat MSFD melahirkan atlet elite Pekak Malaysia berwibawa naikkan Jalur Gemilang di arena antarabangsa.

Rakyat Pekak Malaysia berdoa semoga bakat kanak-kanak Pekak dicungkil menjadi Atlet Elite Malaysia masa depan.

Sabtu, 8 November 2008

Resolusi Perpaduan Orang Pekak KL telah jadi nasi bubur

KLSD, DC, DD setuju bersepakat membentangkan 5 perkara dalam Resolusi Perpaduan Orang Pekak Kuala Lumpur 2006 adalah berikut: Sumber: Berita KLSD Online Feb 2006

@@@Coretan Penulis HWPM@@@

Penulis tidak pernah tengok gambar pemimpin DD, DC, Reach sebagai Exco KLSD masing-masing dari tarikh Resolusi Perpaduan OP KL berkuatkuasa 26 Februari 2006 hingga sekarang dalam Laman Web KLSD Pemimpin KLSD

Penulis berhak mengkritik kepimpinan KLSD yang berani melanggar Resolusi Perpaduan Orang Pekak Kuala Lumpur. Hidung Wakil DD, DC, Reach pergi mana???

Pemimpin KLSD, mari berani berdebat dengan Penulis HWPM tentang Debat Peningkatan Taraf SosioEkonomi Masyarakat Orang Pekak Kuala Lumpur. Pengerusi Debat berkecuali dicadangkan ialah Amir Hamidi bin Abdul Manan seorang Pemimpin Pekak Amanah, Bersih dan Cekap dengan syarat-syarat Pengerusi Debat bukan Ahli KLSD.

Jangan menuding jari kat penulis sebab Masyarakat Orang Pekak Kuala Lumpur selalu bosan dengan kepimpinan KLSD gemar bermain politik.

Ahad, 2 November 2008

AirAsia Sedia Kemudahan Untuk Penumpang Kurang Upaya

SEPANG, 12 April (Bernama) -- AirAsia Bhd menyediakan kemudahan ambulif di terminal lapangan terbang tambang murah (LCTT) di sini dan sebuah lagi di Kota Kinabalu untuk kemudahan penumpang kurang upaya.

Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Datuk Tony Fernandes hari ini berkata kemudahan berkenaan akan menyediakan keselesaan untuk penumpang kurang upaya syarikat penerbangan itu.

Penumpang kurang upaya sebelum ini dibawa masuk ke pesawat oleh kakitangan AirAsia, kata Fernandes kepada pemberita selepas melancarkan kemudahan itu di LCCT di sini.

Beliau berkata pemasangan kemudahan itu di kedua-dua lapangan terbang berkenaan menelan belanja RM 1.3 juta, termasuk latihan untuk kakitangan.

Syarikat penerbangan itu sedang berbincang dengan Lapangan Terbang Kuching bagi menempatkan ambulif di sana.

Ia juga sedang mengkaji menempatkan kemudahan yang sama di lapangan terbang lain seperti Pulau Pinang, Jakarta dan Bangkok.

Hanya empat penumpang kurang upaya sahaja yang dibenarkan menaiki satu-satu penerbangan.

AirAsia, kata Fernandes sedang berbincang dengan Malaysia Airports Holdings Bhd bagi menyediakan laluan bebas untuk kegunaan penumpang kurang upaya di lapangan terbang yang tidak mempunyai kemudahan ambulif.

-- BERNAMA

-- JINGGO'S FOTOPAGE

Coretan: Persatuan Sukan Orang Pekak KL, Johor, Pahang, Kelantan


Penulis telah mendengar kisah sebenar daripada atlet-atlet Pekak Malaysia.

a) KLSD telah melahirkan penubuhan Persatuan Sukan Orang Pekak Kuala Lumpur yang dipengerusikan oleh Hisham Khailani. Sumber: Atlet Pekak KL telah ceritakan fakta sebenar kepada penulis.

b) SDJO telah melahirkan penubuhan Persatuan Sukan Orang Pekak Johor yang dipengerusikan oleh Mohd Yazid. Sumber: Mohd Yazid sendiri maklumkan kepada penulis.

c) PADA telah melahirkan penubuhan Persatuan Sukan Orang Pekak Pahang yang dipengerusikan oleh Ting Tuck Chen. Sumber: blog Pusat Komunikasi PADA di http://pada2005puskom.blogspot.com/

d) POPK telah melahirkan penubuhan Persatuan Sukan Orang Pekak Kelantan. Sumber: Atlet Pekak Kelantan telah ceritakan fakta sebenar kepada penulis.

Mengapa KLSD, SDJO, PADA, POPK enggan merujuk kepada MSFD terlebih dahulu untuk mendapat lampu hijau tentang penubuhan Persatuan Sukan Orang Pekak KL, Johor, Pahang, Kelantan?

Perbuatan KLSD, SDJO, PADA, POPK difikirkan 'tidak hormat' MSFD. Mereka 'melanggar' dokumen perjanjian MFD-MSFD melalui AGM MFD-MSFD 2000 adalah 2 badan kebangsaan bersatupadu, bekerjasama, saling bantu-membantu meningkatkan taraf hidup Rakyat Pekak Malaysia.

Tahukah MSFD adalah Badan Kebangsaan yang menguruskan hal ehwal sukan di seluruh Malaysia bagi Warga Pekak? MSFD berjaya mengeluarkan wira-wira SKOP untuk naikkan Jalur Gemilang di kejohanan peringkat antarabangsa iaitu Sukan Deaflympics & Sukan Pekak Asia Pasifik dengan membawa Pingat Emas, Perak dan Gangsa. Wira-Wira SKOP dilahirkan adalah Thomas Teh, Zana Azizul Ujang, Zaidi Awang, Rosly Hussein dan Jimmy Wong.

Jadi, Rakyat Pekak Malaysia sentiasa berterima kasih kepada MSFD sebab MSFD banyak melahirkan pemimpin-pemimpin pekak melalui Sukan Orang Pekak Malaysia (SKOP) dari tahun 1985 sehingga sekarang.

Rakyat Pekak Malaysia hendak ingatkan KLSD, SDJO, PADA, POPK tidak boleh belakangkan MSFD lagi. Kejadian perbuatan ini tidak berulang lagi macam 'kacang jangan lupakan kulit sendiri'.

Rakyat Pekak Malaysia masih ingat moto MFD "Satu Pekak, Satu Komuniti, Satu Hati (One Deaf, One Community, One Love)" sepertimana Ucapan Perasmian Majlis Ulangtahun MFD ke-8 2005 oleh Ketua Setiausaha KPWKM (english) / (melayu)

Kisah Sebenar terpulang kepada Rakyat Pekak Malaysia.

Selamat Membaca Blog ini Bahan Rujukan Masa Depan Generasi Pemimpin Pelapis Pekak.