Ahad, 24 Oktober 2010

Bajet 2011 - Membantu Golongan Kurang Bernasib Baik

Salam pembaca yang dihormati,

sila membaca petikan ucapan YAB Datuk Seri Najib Tun Razak - Bajet 2011: Membantu Golongan Kurang Bernasib Baik sepertimana dipaparkan di laman Kementerian Kewangan Malaysia:- Teks Ucapan Bajet 2011 [http://www.treasury.gov.my/bajet2011/data/ucapan/ub11.pdf] dan Lampiran [http://www.treasury.gov.my/bajet2011/data/ucapan/lampiran11.pdf]

---------------------------------------------------------------------
Membantu Golongan Kurang Bernasib Baik

81. Ternyata, kerajaan menjiwai keluh kesah dan kesukaran hidup yang dihadapi oleh golongan kurang bernasib baik. Tumpuan akan terus diberikan untuk memastikan kebajikan mereka terpelihara. Bagi tahun 2011, kerajaan memperuntukkan RM1.2 bilion kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk menjalankan pelbagai program berbentuk kebajikan dan kemasyarakatan. Antara program dan insentif yang disediakan:

Pertama: Program bantuan kebajikan warga emas dengan peruntukan RM166 juta untuk mengatasi masalah golongan ini yang dijangka meningkat melebihi 15 peratus daripada jumlah penduduk negara menjelang 2030;

Kedua: Program bantuan kanak-kanak dengan peruntukan RM121 juta disediakan bagi membolehkan mereka menerima perkhidmatan pengasuhan dan pendidikan awal yang berkualiti. Program ini akan memanfaatkan seramai 97,000 kanak-kanak;

Ketiga: Program bantuan kepada golongan orang kurang upaya (OKU) yang melibatkan peruntukan sebanyak RM218 juta akan dimanfaatkan oleh 80,000 OKU;
Keempat: Pengecualian duti eksais dinaikkan daripada 50 peratus kepada 100 peratus ke atas sebuah kenderaan nasional yang dibeli oleh OKU; dan

Kelima: Membina sebuah pusat intervensi bagi menangani golongan tuna wisma dan gelandangan dengan menyediakan peluang pekerjaan, kemudahan perumahan dan kaunseling.

---------------------------------------------------------------------

Ulasan Penulis:-

Masyarakat Warga Orang Pekak merakamkan jutaan Terima Kasih kepada Kerajaan Malaysia terutama YAB Perdana Menteri Malaysia sebab YAB DS Najib sungguh prihatin memahami keperluan OKU.

YAB DS Najib merupakan pemimpin kedua mengumumkan pengecualian duti eksasis 100% ke atas kenderaan nasional utk OKU {Cacat Kaki/Tangan dan Cacat Pendengaran} semasa membentangkan Bajet 2011 pada 15 Oktober 2010 selepas YABhg Tun Mahathir mantan Perdana Menteri buat pertama kali membuat pengumuman pengecualian duti eksasis 50% ke atas kenderaan nasional utk OKU Cacat Kaki/Tangan pada tahun 2000 lalu.

---------------------------------------------------------------------

Bagaimana menempah kereta nasional dengan pengecualian duti eksasis 100% utk OKU?

-> sila dapatkan borang permohonan duti eksasis 100% utk OKU kaki/tangan dan Pendengaran di Bahagian Analisi Cukai, Kementerian Kewangan Malaysia beribupejabat di Putrajaya sepertimana direktori pegawai MoF di http://202.71.104.16/mof_contact/listcontact.php?id_bhgn=2